Az autizmus
spektrum zavar

Heterogén élethosszig tartó idegrendszeri fejlődési állapot viselkedésbeli eltérésekkel, melyek érintik a szociális kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést.
A spektrum szemlélet azt jelenti, a tünetek megjelenési formája és súlyossága jelentősen különbözik.
Széles megjelenési spektrum jellemzi, súlyos és enyhébb viselkedési mintázatok, melyek akár csak környezetváltozás esetén fejeződnek ki.
Az autizmus gyakorlatilag a születéstől fennálló állapot, de gyakran a diagnosztizálásig évek is eltelhetnek. Leggyakrabban a gyermek hároméves kora körül válnak a tünetek olyan markánssá, hogy a szülők orvoshoz fordulnak, és a szakember felállítja a diagnózist. Valójában azonban már pár hónaposan is vannak a betegségre utaló tünetek.
Az egész életünket átható tanulás tágabb értelemben minden olyan tevékenységet és megismerési folyamatot magában foglal, amely a képességek fejlődését és a személyiség gazdagodását eredményezi.
Az emberre jellemző tanulás ismeretszerzést, információgyűjtést jelent, mely alatt az információs csatornák (pl. érzékelés) megnyitását, az információk befogadását, ezek összekapcsolását más korábbi információkkal, a tömörített információk magasabb (fogalmi, gondolati) szintre emelését, és ezt követően a viselkedés befolyásolását értjük.

AZ AUTIZMUS TÜNETEI

Az autizmus úgynevezett pervazív, átható fejlődési zavar. Ez azt jelenti, hogy a károsodás az élet minden területét érinti. Elsősorban az idegrendszer azon funkciói károsodnak, melyek a kommunikációért, társas kapcsolatokért felelősek. Az esetek kétharmadában mentális retardáció (szellemi visszamaradottság) is társul a kórképhez, de ennek mértéke a kommunikáció nehézsége miatt többnyire nehezen megítélhető.

Átlagos intellektus mellett egyes képességek - például a memória, a számolási képesség - kiugróan fejlettek is lehetnek.

TÜNETEI:

Az érzelmi kötődés hiánya

Az érzelmi kötődésben megnyilvánuló zavar az autizmus vezető tünete. Ezek a gyermekek nem igénylik a szociális kapcsolatokat. Inkább csak elviselik a gondoskodást, nem kezdeményeznek kapcsolatot, többnyire egyedül játszanak. Nem kezdeményeznek és nem tartanak szemkontaktust, gyakran a testi érintést is nehezen viselik. Nem igényelnek törődést, odafigyelést, simogatást, beszélgetést.
Kommunikációs zavar

A kommunikáció zavara igen komoly hátrányt jelent. Ezek a betegek képtelenek olvasni a metakommunikatív jeleket. Nem értik a mimikát, gesztusokat, ezeket nem is használják. Ha megtanulnak beszélni, akkor nem hangsúlyoznak, beszédük tagolatlan, monoton. Nyelvezetük fejletlen, beszédük gyakran érthetetlen "halandzsa". Önmagukról többnyire 2. vagy 3. személyben beszélnek. Gyakran használnak sztereotip szavakat, hangokat, gyakran különösebb értelem nélkül.
Az autisták számára a környezetük elvárásai nem vagy alig megfejthetőek, a következmények kiszámíthatatlanok. A beszédet gyakran inkább zajnak, szavak halmazának érzékelik. Hétköznapi gesztusokat is fenyegetésnek élhetnek meg. Számukra a környezet állandósága, a körülöttük élők minél kiszámíthatóbb viselkedése létfontosságú.
Viselkedési zavarok

Az autisták viselkedését sztereotípiák jellemzik. Nagyon gyakori a ritmikus hajlongás, himbálózás, kar-, és lábmozdulatok. Képesek órákig ismételgetni ugyanazokat az egyszerű mozdulatokat, játékokat. Imádnak például tárgyakat pörgetni, akár órákon át. A társasjátékokat, szerepjátékokat nem igénylik.
Gyakran kifejezetten ragaszkodnak bizonyos tárgyakhoz. Igénylik a megszokott környezetüket, napi ritmusukat, minden változtatásnak ellenállnak. A szokásos rutin megzavarása dühkitörést, heves indulatokat válthat ki.

MIBEN TUDUNK SEGÍTENI?

Centrumunkban elérhető BrainRx programunk segít az autizmussal szembeni kognitív képességek fejlődésében, ami megkönnyíti a tanulást, az olvasást, az információk memorizálását, valamint az iskolai és az iskolán kívül tevékenységeket.

A kutatások azt mutatják, hogy a gyenge kognitív készségek negatívan befolyásolhatják az autista emberek mindennapi életét.
Kognitív képességeinkre támaszkodunk szinte minden tevékenységünk során, beleértve a tanulást, az olvasást, az információfeldolgozást, a másokkal való interakciót stb.

EREDMÉNYEK

Kilenc év alatt 1049 autista gyermek és felnőtt végezte el világszerte a BrainRx programot. A kognitív képességeik tréning elvégzése előtt és után a következő eredményeket mutatták:

Összefoglalva az eredményeket:

a legkiemelkedőbb javulást a hosszú távú memória, a fenntartható figyelem és a hallási feldolgozás területén tapasztalták
A hosszú távú memória átlagosan 3,3 évvel javult az agytréninget követően.
A kognitív készségek teljesítményének átlagos növekedése 3,2 év volt.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Jelentkezés

Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram